De Benefytstocht voor De Skulp Friesland, centrum voor leven met kanker, heeft niet 15.000 maar 20.000 euro opgeleverd. Na de grote Friese actiedag op 18 september kwamen er nog diverse giften binnen. De teller staat vandaag op 10.000 euro. Het Nationaal Fonds tegen Kanker verdubbelt dit bedrag met de actie Samen Sterker tot 20.000 euro. Initiatiefnemer Martha ten Hoeve, zelf geraakt door kanker in haar familie, is blij met dit bedrag. 

 De fietsroute voerde langs alle locaties met SkulpCafés in Friesland. Deze zijn te vinden in Heerenveen, Drachten, Leeuwarden en Sneek. Omropper Jouke de Vries zorgde in alle steden en dorpen langs de route voor veel promotie van de fietstocht, waaraan tientallen wielrenners meededen, inclusief burgemeester Tjeerd van der Zwan.

De Skulp is een centrum voor leven met kanker en wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor mensen, die zelf of in hun naaste omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Dit doet ze voor alle inwoners in Friesland door het geven van ondersteuning en informatie, maar ook door het organiseren van diverse activiteiten op diverse plekken in de provincie. De stichting telt 40 vrijwilligers en is een van de 75 inloopcentra van Instellingen Psychosociale Oncologie (IPSO).