de Skulp Friesland
Certificaten voor Skulp gastvrouwen/-heren

Voorzitter Froukje Nijholt en bestuurslid Jeltsje van der Schaar van De Skulp Friesland hebben IPSO-certificaten uitgereikt aan vijftien nieuwe gastvrouwen/-heren die de IPSO-basistraining hebben gevolgd. Acht deelnemers gaan aan de slag als gastvrouw/-heer in het nieuwe SkulpCafé in Leeuwarden dat op 6 oktober wordt geopend. De andere deelnemers worden ingezet in de SkulpCafés in Heerenveen, Drachten en Sneek. De training werd verzorgd door Evert Hulleman van brancheorganisatie IPSO (Instellingen Psychosociale Oncologie). De basistraining van zes dagdelen biedt de vrijwilligers inzicht in de ziekte en de behandelingen, de emoties die er bij spelen, de lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen hiervan en de manier waarop ieder mens hier weer anders mee omgaat. De nieuwe vrijwilligers hebben geleerd hoe zij tot steun kunnen zijn. De Skulpt Friesland telt 40 vrijwilligers (inclusief bestuur).

Alle deelnemers van harte gefeliciteerd!