Word partner van de Skulp

Wat fijn dat u wilt doneren aan de Skulp! Dankzij uw donatie kan de Skulp blijvend lotgenotencontact, ondersteuning en hulp bieden voor mensen die te maken krijgen met de levensveranderende diagnose kanker. 

Voor €150,- per jaar wordt u partner van de skulp.

ANBI

Stichting De Skulp heeft de status van Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). 

Dit houdt in dat over ontvangen giften en nagelaten bedragen geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden. Het volledige bedrag wat wordt geschonken, kan dus worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten. 

Het bestuur van Stichting De Skulp is onbezoldigd.

Een aantal relevante zaken in het kader van de nieuwe regelgeving rondom de ANBI-status:

Naam instelling: Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

RSIN-nummer (ANBI nr): 855180468

IBAN: NL11 RABO 0302 5250 09