Word vriend van de Skulp

De Skulp Friesland biedt in 4 centra ondersteuning en begeleiding aan mensen die geraakt zijn door kanker. 

De Skulp Friesland heeft ieder jaar € 110.000 euro nodig. Een groot bedrag dat wij steeds weer op een creatieve manier bijeen moeten krijgen.  Van landelijke organisaties, diverse gemeenten en fondsen krijgen we subsidie, maar dit is slechts 60% van onze inkomsten. Uw ondersteuning hebben wij dus echt nodig!

Bedrag

Stichting De Skulp heeft de status van Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). 

Dit houdt in dat over ontvangen giften en nagelaten bedragen geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden. Het volledige bedrag wat wordt geschonken, kan dus worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten. 

Het bestuur van Stichting De Skulp is onbezoldigd.

Een aantal relevante zaken in het kader van de nieuwe regelgeving rondom de ANBI-status:

Naam instelling: Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

RSIN-nummer (ANBI nr): 855180468

IBAN: NL11 RABO 0302 5250 09