Bezoek van WIK op donderdag 4 augustus. In het voorjaar heeft WIK een wandeltocht georganiseerd voor het goede doel. Opbrengst € 2300,-kwam ten goede aan De Skulp Drachten. Daarvoor wordt een verwendag georganiseerd. Tot grote verrassing, hebben zij na verrekening van alle kosten, nogmaals een donatie gedaan van € 500,-. Dit bedrag biedt extra mogelijkheden om de partners en kinderen ook bij deze dag te betrekken.