Een enthousiast organisatieteam is druk in de weer met de voorbereiding van een grootse Benefytstocht op zaterdag 18 september, met start en finish in Heerenveen. De opbrengst gaat naar De Skulp Friesland, een centrum voor leven met kanker.

https://www.benefyts.frl/

Initiatiefnemer van de fietstocht is Martha ten Hoeve eigenaresse van Makmediation te Katlijk. Het team bestaat verder uit Roos Hopman, Jouke  de Vries, Fokalien Cuperus en Jan Bakker. Het gaat om een professionele fietstocht waaraan maximaal 100 deelnemers kunnen meedoen. De route loopt door mooie gebieden in Friesland, van Heerenveen via Drachten, Leeuwarden, Sneek weer terug naar Heerenveen.

Op de foto:
Midvoor: Martha ten Hoeve
Tweede rij links: Jouke de Vries & rechts Jan Evert Bruinsma
Achterste rij  links: Roos Hopman & rechts Fokalien Cuperus

Martha ten Hoeve heeft van dichtbij meegemaakt wat de impact is voor de patiënt en naaste familie als er op een dag diagnose kanker wordt geconstateerd en genezing niet meer mogelijk is. Martha: ‘’Een pijnlijk traject, afwisselend van hoop en ontstellend veel verdriet, volgt. Er is veel steun uit de omgeving, helaas dat vervaagt na enige tijd. De nabestaanden blijven achter en een isolement ligt op de loer”.

“Ik hoop dan ook van harte dat de SkulpCafés door de Benefytsactie meer bekendheid krijgen. En ook dat mensen met kanker en betrokkenen in deze zware tijd de weg weten te vinden naar deze cafés, waar hulp wordt geboden om de regie van hun leven weer een beetje onder controle te krijgen’’.


De Skulp is een centrum voor leven met kanker en wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor mensen, die zelf of in hun naaste omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Dit doet ze voor alle inwoners in Friesland door het geven van ondersteuning en informatie, maar ook door het organiseren van diverse activiteiten op diverse plekken in de provincie. De Skulp heeft vier SkulpCafés in Friesland: Heerenveen, Drachten, Sneek en hoopt na de zomer ook een SkulpCafé in Leeuwarden te openen. Om hun werk te kunnen blijven doen zijn ze afhankelijk van sponsoren en donateurs.


Met inzet van de deelnemers aan de Benefytstocht  en zoveel mogelijk sponsoring hoopt de organisatie op 18 september een mooie cheque te kunnen overhandigen aan
voorzitter Froukje Nijholt van De Skulp Friesland.
Het Nationaal Fonds tegen kanker heeft toegezegd de eerste € 10.000 te verdubbelen.