In woonzorgcentrum De Warrenhove in Drachten vond maandag 10 oktober j.l. een vrijwilligersmarkt plaats. De gastvrouwen van De Skulp Drachten waren er aanwezig. Bij ruim 20 stands kon men kennismaken met diverse maatschappelijke organisaties. Tijdens deze middag werden er contacten gelegd tussen de verschillende betrokkenen; folders uitgewisseld en met belangstellenden gesprekken gevoerd in de hoop nieuwe vrijwilligers te werven en belangstelling te wekken voor, in ons geval, De Skulp. De naamsbekendheid was er al wel bij velen en met de presentatie van vanmiddag hebben we weer een extra steentje bijgedragen om De Skulp onder de aandacht te brengen.