Skulp-lezingen in Dbieb Blokhuispoort Leeuwarden

In februari start De Skulp Friesland met lezingen in De Kapel van Dbieb Blokhuispoort. Voor de komende maanden staan er interessante lezingen op het programma die waardevol zijn voor niet alleen mensen die geraakt zijn door kanker en hun naasten, maar ook professionals en vrijwilligers in de oncologische zorg.  De toegang is gratis. Aanmelden kan via info@deskulp.nl onder vermelding van de titel van de lezing.  

Filosofie bij kanker

Donderdag 24 februari 2022 19.00 -20.30 uur

Mees Nauta (docent filosofie) en Aad van der Windt (oncologisch fysiotherapeut) leggen uit hoe praktische filosofie een hulpmiddel kan zijn naar een bewuster leven in voor- en tegenspoed.

Vaak wordt gedacht dat filosofie saai, abstract en moeilijk is. Filosofie kan inderdaad een erg theoretische studie worden, waarin geleerd wordt welke filosoof wanneer wat gezegd heeft (en welke andere filosofen het daar vervolgens weer pertinent mee oneens waren).

Praktische filosofie is echter het toetsen van filosofische uitgangspunten aan ons eigen leven. Dus niet “wat vond Plato of Socrates hiervan?” maar “wat is mijn eigen mening, waar is die op gebaseerd  en hoe laat ik dat zien in mijn dagelijkse leven”. Je moet dus zelf aan de slag!

Een bijeenkomst over praktische filosofie kan daarom niet plaatsvinden in de vorm van een lezing, dat wil zeggen kennisoverdracht, maar is altijd een dialoog waarin gezamenlijk wordt gezocht naar wat ons  werkelijk beweegt in het leven.

Aad van der Windt merkt op dat een filosofische benadering van het leven dikwijls een positieve invloed heeft op de levenskwaliteit. Het brengt rust in het hoofd en laat je focussen op de dingen die je belangrijk vindt om (nog) te doen.

Regie op je leefstijl bij en na kanker

23 maart 2022  19.00 – 20.30 uur

Wat is de invloed van leefstijl, voeding, beweging, slaap en ontspanning bij kanker? Deze vraag krijgt steeds meer aandacht en wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Ook de wetenschap begint zichtbaar te bewegen in een nieuwe richting en wordt steeds meer het belang van voeding en beweging (h)erkend.

In deze lezing krijg je inzichten in een gezonde leefstijl. Voeding, beweging, slaap en ontspanning komen aan de orde. Belangrijk hierbij is regie, wat vind jij belangrijk? Hoe kun je de regie nemen op jouw leefstijl. Maar ook wat past bij jou?

Tijdens en na een behandeling voor kanker kan een gezonde leefstijl helpen in je herstel. Een goede voeding, beweging, slaap en ontspanning kunnen en enorm verschil maken in hoe jij je voelt.

In deze interactieve lezing nemen Rian van den Hende en Annie Adema, beiden coach bij kanker, je mee wat regie en leefstijl voor je kan betekenen tijdens of na kanker. Gaan we ervaren wat ontspanning met je doet. Wat ook bewegen is en wat dit met je doet.

Ben je na de lezing enthousiast en wil je in 4 dagdelen handreikingen voor een gezonde leefstijl die bij jou past. Waarin  voeding, beweging, slaap en ontspanning uitgebreid aan de orde komen. Wat is voor jou belangrijk en wat wil je gaan toepassen? Waarin neem jij de regie op jouw leefstijl en wat helpt je daarbij? De training is een mix van het delen van kennis, praktische opdrachten, actieve- ontspanningsoefeningen en creatieve opdrachten. Neem dan contact op Rian of Annie.

De volgende lezingen staan nog op de agenda:

 ‘Werken vanuit talent bij en na kanker’  en ‘Veerkracht bij verlies van gezondheid. De data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.