Allereerst zorg je, dat je de tekst en benodigde foto’s klaar hebt op je computer.
Login op de back-office van de skulp https://deskulp.nl/wp-admin
Inlog hiervoor zijn apart verstrekt.
Ga naar berichten

Klik op nieuw bericht

In het bericht wordt gewerkt met blokken.

Een blok kan van alles zijn maar veelal tekst. Daar begint het mee.

Wil je het bericht laten beginnen met een foto klik dan op het plus teken en kies voor afbeelding.

Na het schrijven van de tekst klik je rechts op bericht.

Wanneer je op bericht geklikt hebt kies je de juiste categorien:

Nieuws bericht algemeen is nieuws

Nieuws voor algemeen en Sneek is bv ook sneek aanklikken

Etc etc

Vergeet niet de uitgelichte afbeelding erin te zetten. Deze afbeelding komt op de voorkant van de website en wordt gebruikt wanneer je het bericht deelt op de socials.

Voor de eerste keer de tekst in zijn geheel online zetten kies je voor publiceren, wanneer je wijzigingen hebt aangebracht kies je voor update.