Het ONF ook aanwezig op de informatiemarkt tijdens de familiedag De Skulp Friesland 23 september in Drachten.

Het ONF (Oncologisch Netwerk Friesland) is een samenwerkingsverband van de 2e en 3e lijns zorg tussen alle Friese ziekenhuizen, Pathologie Friesland en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF). Met deze samenwerking zorgen wij ervoor dat de Friese kankerzorg nu en in de toekomst beschikbaar blijft in Friesland en onze Friese regio. Voor sommige kankersoorten wordt naar een ander Fries ziekenhuis verwezen en in bepaalde gevallen naar een academisch ziekenhuis of kankercentrum buiten het netwerk. Voor de patiënt zoeken we de best passende behandeling dicht bij huis als het kan, of wat verder weg als het moet. Voor het patiëntperspectief hebben we een Cliëntenadviescommissie Oncologie (CO-ONF) en werken we samen met De Skulp. Voor samenwerking met de 1e lijn zijn er oncologie zorgnetwerken.

Een sterk regionaal netwerk met korte lijnen, gerichte verwijzing en de focus op de patiënt draagt in hoge mate bij aan het leveren van de juiste zorg op het juiste moment!