Zingen voor je leven Heerenveen
Ben je onlangs of iets langer geleden met kanker geconfronteerd, bij jezelf of bij een naaste? Hou je van zingen, of zou je graag willen zingen? Wellicht is het koor Zingen voor je leven dan iets voor jou!
Het koor Zingen voor je leven Heerenveen is onderdeel van een landelijk korennetwerk wat valt onder de stichting Kanker in Beeld. Zingen kan helpen bij het verwerken van alles wat er op je afkomt als je in een emotionele achtbaan zit of daar juist uit bent gekomen. Zingen kan je ook even helemaal los laten komen van stress en verdriet.
We zingen eens in de veertien dagen op vrijdagochtend van 10 tot 12 uur in de Rinkelbom te Heerenveen. Het eerste deel van de ochtend bestaat uit stemexpressie. Dit betekent onder meer: je stem ontdekken en door speelse oefeningen uiting geven aan gevoelens of stemmingen. Samen klanken maken en improviseren. Niets moet, en heel veel mag. Na de koffie, in het tweede deel van de ochtend, wordt er gezongen vanuit het liedjesrepertoire. Dit zijn toegankelijke liedjes die snel mee te zingen zijn, met soms een wat moeilijker stuk om stevig op te oefenen. Canons, liedjes uit de hele wereld, liedjes met gevoel, liedjes met herkenning. Uiteraard wordt er meerstemmig gezongen, maar noten kunnen lezen is geen vereiste.
Een enkele keer treedt het koor op, maar de nadruk ligt op het plezier in zingen en de zangbeleving tijdens de ochtenden zelf. De onderlinge contacten zijn belangrijk bij dit koor, er is herkenning en begrip voor elkaars situatie. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!
De leiding van het koor is in handen van Grytsje Kingma.
Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Grytsje Kingma: 0513 – 551139, of grytsje.kingma@solcon.nl .
Of kijk bij www.zingenvoorjelevenheerenveen.blogspot.com. Of bij www.kankerinbeeld.nl