We willen hierbij uw belangstelling peilen voor yoga.

Deze activiteit zou -indien de coronabeperkingen dat weer toelaten- in de loop van april van start kunnen gaan en wel op dinsdagmiddag.

Indien u zich hiervoor wilt opgeven, horen wij dat graag, evenals welk tijdstip op de dinsdagmiddag u het beste uitkomt.

U kunt dit per mail aangeven: info@deskulp.nl

 Meer informatie over de yogalessen kunt u vinden op: https://www.yogastudioblessed.nl/