ambassadeurs

over ambassadeurs

Bij De Skulp zijn we ontzettend blij dat een aantal mensen zich inzetten als onze Ambassadeur.

Deze vrijwilligersfunctie houdt in dat deze personen zich inzetten om bekendheid te geven aan de activiteiten van onze stichting in Friesland. Ook ondersteunen ze onze activiteiten met kennis en kunde vanuit hun functie of betrokkenheid.

Met een grotere bekendheid en door het creëren van een breed draagvlak voor ons centrum willen we zoveel mogelijk inwoners in Friesland proberen te bereiken, die zelf leven of betrokken zijn bij kanker.

 

Rian terveer

Liefde voor de mensen

Sinds maart 2018 is Rian verbonden aan De Skulp als Ambassadeur. Zij sloot al in 2014 aan bij het initiatief om De Skulp op te zetten en werd in mei 2015 bestuurslid toen De Skulp officieel werd opgericht.  

Zij draagt De Skulp een warm hart toe en zet zich in om nog meer aandacht te creëren voor De Skulp en netwerken verder uit te bouwen.  

Naast De Skulp is Rian actief voor de Borstkankervereniging Nederland, Zorgbelang Fryslân, het Europees Lobulair Borstkanker Consortium (ELBCC) en de Maarten van der Weijden Foundation. Zij is patient advocate en betrokken bij de kwaliteitsontwikkeling van de oncologische zorg in Fryslân.

logo skulp

Bennie reitsma

Nog iets betekenen voor patiënt en familie

Bennie Reitsma is als longarts sinds 2014 werkzaam in Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. 

Helaas kunnen we nog steeds niet alle mensen genezen met (long)kanker. Dit betekent niet dat je niks meer voor iemand kunt betekenen. En daarom streven wij naar een holistische behandeling van onze patiënten met longkanker en willen wij zorgdragen voor een goede palliatieve behandeling, waar niet alleen naar de ziekte wordt gekeken, maar naar de hele patiënt. 

Dit aspect van het vak, nog iets kunnen betekenen voor patiënt en familie, is mij zeer dierbaar.

De Skulp draagt bij om iets ingrijpends als kanker te kunnen verwerken en het een plek kunnen geven. Ik hoop dat ik met mijn expertise, op deze manier iets kan bijdragen aan De Skulp.

irona groeneveld

In De Skulp mag je zijn zoals je bent

Van 2014-2019 is Irona Groeneveld voorzitter geweest van De Skulp en heeft zij van dichtbij gezien hoe belangrijk het is dat mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten, informatie krijgen en met elkaar activiteiten ondernemen. 

Het openbaar bestuur heeft al jarenlang haar hart. Zij was 10 jaar lid van Provinciale Staten van Fryslân voor GroenLinks en daarna interim onafhankelijk wethouder op Terschelling en vanaf mei 2019 wethouder in de gemeente De Fryske Marren. Daarnaast heeft zij gewerkt voor welzijnsorganisatie WELLZO en voor de Friese Milieu Federatie. 

In De Skulp mag je er zijn zoals je bent en hoef je niets. Dat alles zorgt ervoor dat mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten eigen keuzes kunnen maken en hun eigen koers uit kunnen zetten. Dat gun ik iedereen die te maken heeft met kanker en daarom ben ik met overtuiging ambassadeur van De Skulp.

hermanna kuiper

Ik word geraakt door de kracht die gasten bij De Skulp uitstralen

Van 2017 is Hermanna Kuiper-Herrema verbonden aan De Skulp. Eerst als bestuurslid en vanaf december 2019 als ambassadeur.

Als secretaresse van de oncologie commissie in het Medisch Centrum Leeuwarden is Hermanna betrokken geraakt bij De Skulp toen zij een aantal van haar vroegere klasgenoten op de poli van het OCL (Oncologisch Centrum Leeuwarden) zeer emotioneel zag. En de impact van het hebben van kanker meer tot haar doordrong.

Hermanna draagt De Skulp een warm hart toe en hoopt dat de gasten van De Skulp blijven zeggen: “Ik kan weer genieten van het leven”. 

grytsje bouma

Er samen met collega’s als mens voor iemand te zijn, geeft mij voldoening –

Grytsje Bouma is sinds 2017 als internist-oncoloog werkzaam in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Het krijgen van de diagnose kanker heeft een grote impact op alle aspecten van het leven van de patiënt en diens naasten. Naast het kunnen behandelen van patiënten met kanker, geeft het mij grote voldoening om samen met mijn collega’s patiënten met kanker te kunnen ondersteunen en als mens voor hun en diens naasten er te kunnen zijn. Dit laatste komt vooral aan de orde als er geen behandelingen voor de kanker meer mogelijk zijn.

In dit kader draag ik De Skulp ook een warm hart toe en wil ik als ambassadrice graag bijdragen aan hun werk en activiteiten.