ambassadeurs

over ambassadeurs

Bij De Skulp zijn we ontzettend blij dat een aantal mensen zich inzetten als onze Ambassadeur.

Deze vrijwilligersfunctie houdt in dat deze personen zich inzetten om bekendheid te geven aan de activiteiten van onze stichting in Friesland. Ook ondersteunen ze onze activiteiten met kennis en kunde vanuit hun functie of betrokkenheid.

Met een grotere bekendheid en door het creëren van een breed draagvlak voor ons centrum willen we zoveel mogelijk inwoners in Friesland proberen te bereiken, die zelf leven of betrokken zijn bij kanker.

 

Rian terveer

Liefde voor de mensen

Sinds maart 2018 is Rian verbonden aan De Skulp als Ambassadeur. Zij sloot al in 2014 aan bij het initiatief om De Skulp op te zetten en werd in mei 2015 bestuurslid toen De Skulp officieel werd opgericht.  

Zij draagt De Skulp een warm hart toe en zet zich in om nog meer aandacht te creëren voor De Skulp en netwerken verder uit te bouwen.  

Naast De Skulp is Rian actief voor de Borstkankervereniging Nederland, Zorgbelang Fryslân, het Europees Lobulair Borstkanker Consortium (ELBCC) en de Maarten van der Weijden Foundation. Zij is patient advocate en betrokken bij de kwaliteitsontwikkeling van de oncologische zorg in Fryslân.

logo skulp

Bennie reitsma

Nog iets betekenen voor patiënt en familie

Bennie Reitsma is als longarts sinds 2014 werkzaam in Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. 

Helaas kunnen we nog steeds niet alle mensen genezen met (long)kanker. Dit betekent niet dat je niks meer voor iemand kunt betekenen. En daarom streven wij naar een holistische behandeling van onze patiënten met longkanker en willen wij zorgdragen voor een goede palliatieve behandeling, waar niet alleen naar de ziekte wordt gekeken, maar naar de hele patiënt. 

Dit aspect van het vak, nog iets kunnen betekenen voor patiënt en familie, is mij zeer dierbaar.

De Skulp draagt bij om iets ingrijpends als kanker te kunnen verwerken en het een plek kunnen geven. Ik hoop dat ik met mijn expertise, op deze manier iets kan bijdragen aan De Skulp.

irona groeneveld

In De Skulp mag je zijn zoals je bent

Van 2014-2019 is Irona Groeneveld voorzitter geweest van De Skulp en heeft zij van dichtbij gezien hoe belangrijk het is dat mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten, informatie krijgen en met elkaar activiteiten ondernemen. 

Het openbaar bestuur heeft al jarenlang haar hart. Zij was 10 jaar lid van Provinciale Staten van Fryslân voor GroenLinks en daarna interim onafhankelijk wethouder op Terschelling en vanaf mei 2019 wethouder in de gemeente De Fryske Marren. Daarnaast heeft zij gewerkt voor welzijnsorganisatie WELLZO en voor de Friese Milieu Federatie. 

In De Skulp mag je er zijn zoals je bent en hoef je niets. Dat alles zorgt ervoor dat mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten eigen keuzes kunnen maken en hun eigen koers uit kunnen zetten. Dat gun ik iedereen die te maken heeft met kanker en daarom ben ik met overtuiging ambassadeur van De Skulp.

hermanna kuiper

Ik word geraakt door de kracht die gasten bij De Skulp uitstralen

Van 2017 is Hermanna Kuiper-Herrema verbonden aan De Skulp. Eerst als bestuurslid en vanaf december 2019 als ambassadeur.

Als secretaresse van de oncologie commissie in het Medisch Centrum Leeuwarden is Hermanna betrokken geraakt bij De Skulp toen zij een aantal van haar vroegere klasgenoten op de poli van het OCL (Oncologisch Centrum Leeuwarden) zeer emotioneel zag. En de impact van het hebben van kanker meer tot haar doordrong.

Hermanna draagt De Skulp een warm hart toe en hoopt dat de gasten van De Skulp blijven zeggen: “Ik kan weer genieten van het leven”. 

grytsje bouma

Er samen met collega’s als mens voor iemand te zijn, geeft mij voldoening –

Grytsje Bouma is sinds 2017 als internist-oncoloog werkzaam in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Het krijgen van de diagnose kanker heeft een grote impact op alle aspecten van het leven van de patiënt en diens naasten. Naast het kunnen behandelen van patiënten met kanker, geeft het mij grote voldoening om samen met mijn collega’s patiënten met kanker te kunnen ondersteunen en als mens voor hun en diens naasten er te kunnen zijn. Dit laatste komt vooral aan de orde als er geen behandelingen voor de kanker meer mogelijk zijn.

In dit kader draag ik De Skulp ook een warm hart toe en wil ik als ambassadrice graag bijdragen aan hun werk en activiteiten.

Jouke de Vries

Ik ben Jouke de Vries, single, maar ook vader van 4 mooie kinderen en trotse opa/pake van zo mogelijk nog mooiere (twee) kleinkinderen!

Jaren gewerkt in de entertainment branche als organisator/boeker en manager met een eigen bedrijf. Daarnaast ben ik al bijna 35 jaar stadionspeaker van Sc Heerenveen, trouwambtenaar en vrijwilliger o.a. in een verzorgingscentrum waar ik in gesprekken de eenzaamheid van de oudere medemens een beetje probeer te verlichten.

Ik heb sinds 2005 n.v.a. de vreselijke Tsunami tweede kerstdag 2004 een eigen project met o.a. een school voor straatarme gehandicapte schoolkinderen in Pamunugama, Sri Lanka daar zal ik nu niet over uitweiden kijk maar even op www.stichtingstamppotje.nl

Voorjaar 2021 kwam ik in aanraking met het bestuur van De Skulp door mede de spraakmakende Benefytstocht september jl. mee te organiseren. Het klikte en als “ervaringsdeskundige”, ook ik heb de vreselijke ziekte aan den lijve ondervonden, bleef het warme gevoel voor De Skulp. Ik werd verrast door de vraag of ik ambassadeur wilde worden maar heb niet lang hoeven nadenken om daar positief op te antwoorden.

Hoewel we de plannen nog  moeten bespreken zie ik mezelf in die functie als een soort van P.R. man en zal zeker mijn  jarenlang zorgvuldig opgebouwde netwerk proberen te inspireren om zich ook mee in te zetten voor De Skulp.

Ik heb tijdens een mooie bijeenkomst op vrijdag 26 maart jl hoe toegewijd de vele vrijwilligers zijn….ik wil daar graag bij horen!! 

Hiltje de Graaf

De Skulp heb ik de laatste jaren leren kennen door de mooie rol, die ze heeft gepakt elk jaar op wereldkankerdag. Het is prachtig dat er voor elke Friese burger een laagdrempelige manier is om met lotgenoten te praten, naar een inloophuis te kunnen gaan en laagdrempelig mee te kunnen doen aan allerlei activiteiten, zoals wereldkankerdag, waar De Skulp bij betrokken is. Als internist-oncoloog ben ik vele jaren in het MCL betrokken geweest bij onderzoek naar, behandeling, begeleiding, nacontrole en nazorg van mensen met kanker. Het contact met mensen met kanker en diens naasten heb ik in mijn baan altijd als zeer waardevol ervaren, waarbij kanker een diagnose is die een grote impact heeft op mensen. Naast verdriet en rouw genezen gelukkig veel mensen van kanker, maar ook dan is er na de 1e periode met zorg veel nazorg nodig. Augustus 2022 ben ik gestopt met patiëntenzorg en ben ik actiever geworden in bestuurlijk en organisatisch werk. Ook ben ik toezichthouder in een organisatie voor zorg en welzijn geworden. Ik coach coassistenten in Friesland en ben actief binnen het Oncologisch Netwerk Friesland(ONF), een netwerkorganisatie in Friesland van de 2e en 3e lijn. Uiteraard werkt het ONF samen met de zogeheten  0e lijn ( burgers, patiënten) en 1e lijn( huisartsen). In het verleden was ik ambassadeur  van het Toon Hermans huis in Friesland (Leeuwarden). Helaas moest dat ivm gebrek aan belangstelling stoppen. Prachtig dat er in Friesland nu een goed draaiende De Skulp is met locaties in meerdere plaatsen in Friesland.  Het voelt goed om nu weer een rol te spelen voor burgers en patiënten en ik zal mijn netwerken daar voor inzetten.