Met kanker meer veerkracht

De Skulp Friesland gaat aan de slag met het concept Positieve Gezondheid. De stichting, met centra voor leven met en na kanker in Heerenveen, Drachten, Sneek en Leeuwarden, kan hierdoor mensen met kanker beter helpen hun veerkracht te hervinden. Dat is mogelijk dankzij subsidie van Stichting De Friesland van € 41.303 en het Oranjefonds van € 6900  voor een driejarig project.

Annie Adema en Anneke Jonker zijn coördinator vrijwilligers bij De Skulp Friesland waar wekelijks gasten met kanker voor psychosociale zorg terecht kunnen, en ook partners, familieleden en vrienden. Zij komen bij De Skulp terecht voor een luisterend oor, ontspanning, lotgenotencontact en ondersteuning.

Beter in hun vel

,,Door kanker gaan mensen vaak bewuster leven’’, vertellen Annie Adema en Anneke Jonker, ,,En Positieve Gezondheid helpt mensen ontdekken wat bij hen past en wat ze nodig hebben. Door het andere gesprek te voeren, krijgen ze meer inzicht. We merken dat ze hun veerkracht hervinden en ook beter in hun vel komen te zitten. In de komende drie jaren willen wij Positieve Gezondheid binnen De Skulp Friesland gaan implementeren. Dat betekent dat de gastvrouwen en heren hierin getraind worden, ons aanbod verbreed wordt, we op meer dagdelen open zijn en wij contacten gaan leggen met partners die ons hierin kunnen ondersteunen en met ons samen gaan werken’’.

De coördinatoren begeleiden dit proces en zullen zich inzetten om zoveel mogelijk mensen te informeren over Positieve Gezondheid.

Eigen regie

Annie en Anneke:,, Wij zien de Skulp Friesland op een vaste plek in het oncologisch zorgpad. Informele zorg waaronder wij vallen kan een goede aanvulling zijn op de reguliere zorg. We horen van onze gasten dat ze vaak in een gat vallen na de behandelingen en nog op zoek zijn naar iets “anders”.  Gebruikmakend van de 6 dimensies van positieve gezondheidszorg hebben wij een tool om mensen hierbij te ondersteunen. Belangrijk is “eigen regie hebben” van de gast.  Indien nodig gaan we ook professionals inzetten met als doel dat psychologische zorg binnen De Skulp als onderdeel van de kankerzorg in de 4 Friese ziekenhuizen wordt genoemd.”

Betere kwaliteit

De Skulp biedt onder meer activiteiten aan op het gebied van ontspanning zoals yoga, massage en mindfulness; creatieve activiteiten; beweging zoals wandelen, dansen en sport; ondersteuning in het dagelijks functioneren en betere kwaliteit van leven; en er worden lezingen gehouden onder andere over voeding, zingeving, rouw en verlies.

Op dit moment leven er meer dan 800.000 mensen met of na kanker en verwacht wordt dat dit er in 2030 1,4 miljoen zijn. Samen met KWF en koepelorganisatie IPSO is de Skulp Friesland bezig om kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige zorg te bieden voor iedereen die geraakt is door kanker.  Door de toenemende druk op zorgverleners zien de centra dat steeds meer wordt door verwezen naar De Skulp.