vacatures

2e penningmeester voor de Skulp Friesland gezocht

Dubbel functie, twee kapiteins op één schip? Ja zoiets, maar ook weer niet! In 2021 stomen we door met locaties Sneek en Leeuwarden en hebben we in totaal 4 vestigingen. Niet alleen de interne financiële zaken, maar ook het financieren van de geldstromen liggen onder de verantwoording van de huidige penningmeester.

Door deze groei is het wenselijk het pure penningmeesterschap en de financiering van De Skulp te gaan splitsen. De huidige penningmeester gaat zich vastbijten in een solide structurele financiering van De Skulp.

Jouw rol bevat o.a. de volgende zaken;

 • Verwerken van de financiële administratie.
 • Opstellen van jaarbegrotingen van de vestigingen en jaarstukken t.b.v. publicatie op onze website.
 • Verzorgen betalingen van facturen, declaraties e.d. en af en toe het opstellen van een verkoop-factuur.
 • Intern aanspreek punt voor zowel bestuur, gastvrouwen en teamleiders omtrent alle financiële zaken.
 • Extern aanspreekpunt – indien dit voorkomt – ten aanzien leveranciers en gasten omtrent financiën e.d.
 • Zorgen voor afstemming omtrent ontvangen eigen bijdrages van gasten voor activiteiten met de rest van de club. Streven is wel dat we hier onze online mogelijkheden (aanmelden + betalingen vanuit de website) zo veel mogelijk benutten.
 • (mede) Beleid opstellen omtrent de organisatie & sparringspartner voor mede bestuurders
 • Beheer mailbox financiën.
 • Bepaalde werkzaamheden zullen in nauwe samenwerking met de fondswerver worden opgepakt.

We vergaderen geregeld, maar zeker niet te vaak! Je komt in een ervaren, gedreven én vooral gezellig bestuur! Juist omdat we met zijn allen er voor 100% vrijwillig voor gaan, proberen we ook de financiële stromen en bijbehorende administratie zo efficiënt mogelijk in te richten!

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer J. Danes op nummer 06-22405093 of per mail via penningmeester@deskulp.nl.

Voor meer informatie over de Skulp: www.deskulp.nl

 

Vrijwilligers gevraagd voor Skulpcafes in Friesland

De Skulp, centrum voor leven met kanker, zoekt voortdurend enthousiaste vrijwilligers die gastvrouw of gastheer willen worden in onze 4 vestigingen in Heerenveen, Drachten, Sneek en Leeuwarden. 

In de Skulpcentra worden voor mensen die geraakt zijn door kanker, hun naasten en ook nabestaanden diverse activiteiten georganiseerd, zoals inloopmomenten en creatieve middagen.

De gastvrouwen en gastheren zijn het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers. Zij zorgen voor een warme ontvangst en bieden een luisterend oor.

Wat vraagt De Skulp aan de vrijwilliger?

 • respect voor de gasten
  je kunnen inleven in de situatie waarin de gasten zich bevinden
 • evenwichtige persoonlijkheid met levenservaring
 • redelijke beheersing van gespreksvaardigheden
  in staat om de eigen ervaringen op de achtergrond te plaatsen
 • een collegiale houding
 • vermogen tot improviseren
 • minimaal 1 dagdeel per week voor SkulpCafé Sneek beschikbaar zijn

Wat kan het Skulpcentrum jou als vrijwilliger bieden?

 • werk waarin je iets kunt betekenen voor je medemens
 • een inspirerende organisatie
 • gezellige collega’s
 • een kennismakings- c.q. inwerkperiode
  de basistraining IPSO en (bij)scholing
 • gasten die je veel kunnen leren over het leven en onszelf
 
 

Informatie is te verkrijgen via website www.deskulp.nl en info@deskulp.nl en in bijgaande flyer