Onze Bestuursleden stellen zich graag aan je voor.

Froukje Nijholt, voorzitter

Nadat ik als hoofdredacteur nieuws- en weekbladen NDC mediagroep in 2019 met pensioen ging, kwam het voorzitterschap van De Skulp Friesland op mijn pad. Een functie waar ik eerst toch even een paar maanden over heb nagedacht en uiteindelijk ja tegen heb gezegd. Mijn weken zijn al jaren flink gevuld met werkzaamheden voor Stichting Studentenprojecten Nepal (Initiatiefnemer in 2000 en secretaris sinds de oprichting) en daarnaast ook nog bestuurslid van de Vrouwenkamer Heerenveen.

Geen moment heb ik spijt gehad van de dag in november 2019 waarop ik de voorzittershamer overnam van mijn voorganger.  Ik realiseerde me dat ik naast mijn activiteiten voor Nepal ook in Friesland op sociaal maatschappelijk gebied best nog een steentje kan bijdragen. Ik hou van mensen, van bouwen en van verbinden en de rol als voorzitter van De Skulp Friesland past daarom heel goed bij mij.  Een kwestie van de agenda goed plannen met voldoende ruimte voor mijn eigen sociale leven met familie en vrienden (getrouwd, 2 kinderen en 2 kleinkinderen) , mijn dagelijkse wandelingen, koken, lezen en nog veel meer.  Kortom in balans blijven.

Ik heb enorm veel waardering voor de wijze waarop we met elkaar – bestuur en vrijwilligers – invulling geven aan het werk van De Skulp Friesland. Samen werken we aan het verbeteren van  de kwaliteit van het leven met en na kanker voor onze gasten, hun naasten en ook hun nabestaanden. Ook de komende jaren is aandacht voor psychosociale nood belangrijk. De prognose voor 2030 is dat het aantal mensen dat geraakt wordt door kanker van 800.000 zal toenemen tot ruim één miljoen. Bouwen aan De Skulp Friesland is daarom inspirerend. Samen maken we het verschil.

Margot van der Leest – Secretaris

Ik ben Margot van der Leest, woonachtig in Heerenveen, samen met echtgenoot Herman. We hebben een zoon en een dochter, die beiden al vele jaren de deur uit zijn. Wij grootouders geworden van 3 jongetjes van 9 en 2 jaar en 8 maanden. Binnenkort komt er nog een kleinkind bij!

Nadat ik 27 jaar bij Slachtofferhulp heb gewerkt, eerst als vrijwilliger en de laatste (bijna) 25 jaar als secretaresse van de regiodirecteur in Groningen, Friesland en Drenthe, kwam helaas de tijd om het betaalde leven gedag te zeggen. Inmiddels ben ik 5 jaar met pensioen.

Omdat ik niet alleen lezend, tuinierend, sportend en als oppas-oma mijn pensioenjaren wil uitzitten, heb ik -toen mij dat in maart 2020 gevraagd werd- dankbaar de functie van secretaris bij De Skulp aanvaard. Daarnaast ben ik -in de winter- coördinator dopingcontrole bij de ‘grote’ schaatswedstrijden in Thialf.

Anne Feenstra – Penningmeester

Ik ben Anne Feenstra. Ik woon met mijn vrouw in Gorredijk. Daarvoor hebben wij 36 jaar in Tijnje gewoond. Onze 3 zonen zijn allemaal de deur uit. Inmiddels hebben wij wel 4 prachtige kleindochters.

Per 1 september 2022 neem ik de taak van penningmeester van Jos gedeeltelijk over. Ik zal de dagelijkse rekeningen afwikkelen, terwijl Jos zich meer met sponsering en het binnen halen van gelden zal bezighouden.

Na de MEAO in 1977 ben ik  begonnen als assistent accountant en later de overstap naar de zorgverzekeraar te Leeuwarden gemaakt. Daar heb ik verschillende functies gehad. Aangezien mijn werk in 2020 is verhuisd naar Leusden (bij Amersfoort)  heb ik afscheid genomen van de zorgverzekeraar. In 2021 heb ik meegeholpen om administratie van een zorginstelling op te bouwen.

Naast de bestuurstaak van De Skulp doe ik nog meer vrijwilligerswerk. 

Fedde Kingma – fondsenwerving

Mijn naam is Fedde Kingma. Met mijn vrouw Wilma woon ik in de gemeente Súdwest Fryslân. We hebben 3 prachtige kinderen, die inmiddels allemaal zijn uitgevlogen.

Ik ben werkzaam als senior accountmanager bij Mediahuis Noord, vanuit Leeuwarden. Mijn werkgebied is in Friesland, De Flevopolder en een stukje Overijssel.

Per oktober 2023 ben ik aangeschoven bij het dagelijks bestuur van De Skulp Friesland. Ik ben eerste aanspreekpunt voor Fondsenwerving en sponsoring voor De Skulp. Dankzij subsidies, fondsen en sponsorgelden kunnen we ons prachtige en waardevolle werk via onze vestigingen en de zeer betrokken vrijwilligers doen.

Naast de bestuurstaak van De Skulp doe ik nog meer vrijwilligerswerk o.a. in een Raad Van Toezicht bij een grote uitvaartvereniging en in een sponsorcommissie bij een voetbalclub.

Leny Wijnand, bestuurslid

Mijn naam is Leny Wijnand. Met mijn man Jos woon ik  in Heerenveen. Wij hebben 2 prachtige kinderen; een zoon en een dochter die al langer de deur uit zijn.

Nadat ik 42 jaar in verschillende functies in Tjongerschans heb gewerkt ben ik als zelfstandig coach aan de slag gegaan, waarbij ik werkte met  mensen met een andere informatieverwerking (ASS en AD(H)D). Door allerlei ontwikkelingen heb ik de keuze gemaakt opnieuw een loondienstverband aan te gaan en op dit moment ben ik werkzaam als casemanager verzuim bij Caparis.

Als coach werkte ik 1 op 1 en voelde ik de behoefte om daarnaast iets te doen, waarbij ik niet alleen, maar met een aantal gelijkgestemden samen kon werken aan een aansprekend doel. Dus toen de vraag zich aandiende voor een algemeen bestuurslid bij de Skulp, ben ik daar in gestapt en per 1 juni 2023 vervul ik met veel plezier deze functie.

Naast deze bestuursfunctie ben ik ook nog vrijwilliger bij het Oranjewoudfestival.