Positieve gezondheid

‘Gezond zijn’ is meer dan ‘niet ziek zijn’ en goede zorg is meer dan lichamelijke klachten verhelpen.

Daarom focust De Skulp Friesland op kwaliteit van leven, waarbij we uitgaan van de behoefte van de gast. Die kan zijn of haar persoonlijke situatie in kaart brengen met behulp van een vragenlijst. Daarna bespreken we op welke gebieden verbetering gewenst is en hoe De Skulp daarbij kan ondersteunen. Wij leggen het accent niet op de ziekte, maar op het vermogen van de mens om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Dat betekent kijken naar de veerkracht van de mens en de vraag wat het leven voor hem of haar betekenisvol maakt. De bedoeling is zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Hoe dan ook: we gaan uit van de behoefte van de gast.

Positieve gezondheid heeft zes dimensies:

 

  • lichaamsfuncties
  • mentale functies en -beleving
  • spiritueel/ existentiële dimensie
  • kwaliteit van leven
  • sociaal-maatschappelijke participatie
  • dagelijks functioneren 

 

Nederland telt momenteel meer dan 80  inloophuizen die zijn aangesloten bij brancheorganisatie IPSO (Instellingen voor Psychosociale Oncologie). Bij deze inloophuizen kan iedereen die direct of indirect geraakt wordt door kanker terecht. (Ex-)kankerpatiënten, naasten en nabestaanden vinden hier laagdrempelige (psychosociale) ondersteuning, contact met lotgenoten, invulling van kwaliteit van leven en afleiding.

In opdracht van KWF Kankerbestrijding zijn de effecten van IPSO-inloophuizen op landelijk niveau onderzocht. Dit om meer inzicht te krijgen in de maatschappelijke waarde van de inloophuizen. Hierin is niet alleen aandacht besteed aan effecten op bezoekers, maar ook aan de maatschappelijke waarde van de huizen in bredere zin, met name voor zorgverzekeraars en gemeenten.

96 Procent van de gasten ervaart een positief effect.

54 Procent van de gasten voelt zich energieker.

Rond de 70 procent van de gasten geeft aan:

  • Beter te kunnen ontspannen
  • Beter in het vel te zitten
  • Beter om hulp te durven vragen.

De landelijke besparing is tussen de 4 en 11 miljoen euro door de bijdragen aan arbeidsparticipatie.

De focus van IPSO ligt thans vooral op het gegeven dat in ons land nu 800.000 mensen zijn geraakt door kanker en dat dat aantal in 2030 zal zijn toegenomen tot een miljoen.