Wat is Positieve Gezondheid

‘Gezond zijn’ is meer dan ‘niet ziek zijn’ en goed zorg is meer dan lichamelijke klachten verhelpen. Daarom focust De Skulp Friesland op kwaliteit van leven, waarbij we uitgaan van de behoefte van de gast. Die kan zijn of haar persoonlijke situatie in kaart brengen met behulp van een vragenlijst. Daarna bespreken we op welke gebieden verbetering gewenst is en hoe De Skulp daarbij kan ondersteunen. We leggen het accent niet op de ziekte, maar op het vermogen van de mens om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Dat betekent: kijken naar de veerkracht van de persoon en de vraag wat het leven voor hem of haar betekenisvol maakt. De bedoeling is zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Hoe dan ook: we gaan uit van de behoefte van de gast.

Positieve gezondheid heeft zes dimensies:

Activiteiten zijn gekoppeld aan de 6 dimensies Positieve Gezondheid. Je ziet dit terug aan de kleur stip achter de activiteit.

Een groot aantal gastheren en gastvrouwen hebben de basisopleiding Positieve Gezondheid gevolgd. De Skulp biedt alle gasten een gesprek aan aan de hand van Positieve Gezondheid. Hiervoor vul je eerst een vragenlijst in, dit kan zowel op papier (Loop even binnen bij één van de vestigingen) als online via https://mijnpositievegezondheid.nl/

Wil je daarna een gesprek dan kan deze gemaakt worden bij één van de vestigingen, via de mail of telefonisch.