Centrum voor leven met kanker

over ons

In 2018 hoorden 4643 mensen in Friesland, dat zij kanker hebben. Als jou dat overkomt, kun je terecht bij een ziekenhuis in de regio voor een medische behandeling. De diagnose kanker verandert veel in het leven van jou en je naasten. Alles wat vanzelfsprekend leek, is plotseling onzeker.

Gelukkig genezen er steeds meer mensen van kanker. Helaas is het vaak lastig om de draad weer op te pakken, als de behandeling achter de rug is. En als genezing niet meer mogelijk is, breekt een nieuwe fase aan waarin afscheid en afronding van het leven centraal staan.

Op 4 februari 2016 heeft De Skulp voor het eerst haar deuren geopend in Heerenveen aan de Thialfweg 43 en is sinds december 2017 te vinden in het gebouw aan de K. R. Poststraat 70-72 in Heerenveen

 Zo is er sinds september 2019 een vestiging van De Skulp te vinden in Drachten, namelijk aan het Kiryat Onoplein 85a en op 25 juni jl. is er een derde vestiging te vinden in Sneek, aan de Harmen Sytstrastraat 8a. In 2021 hopen we tevens onze 4e vestiging in Leeuwarden te openen.

De Skulp wil naast een warm welkom en veilige prettige plek, vooral ondersteuning bieden aan iedereen in Fryslân, die te maken krijgt met kanker. 

Ook partners, kinderen, vrienden, mantelzorgers en nabestaanden zijn van harte welkom bij onze activiteiten.

De gastvrouwen/-mannen van De Skulp doen dit door, naast het bieden van een luisterend oor,  het organiseren van activiteiten en themabijeenkomsten en een wekelijks SkulpCafé voor mensen met deze levensbedreigende ziekte en hun naasten. 

Een overzicht van de activiteiten, die door de vrijwilligers van De Skulp worden georganiseerd is hier te vinden.

het team

Stichting De Skulp bestaat uit vele enthousiaste vrijwilligers, die zich via diverse functies inzetten door hun tijd en/of expertise te doneren. 

Onze vrijwilligers zetten zich in als gastvrouw om onze activiteiten te organiseren, op het secretariaat (online marketing, administratie, registratie, etc.) en natuurlijk in ons bestuur.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten. Wil jij iets betekenen voor mensen die geraakt zijn door kanker? En denk jij dat je met jouw kennis en ervaring iets kunt bijdragen? Neem dan contact met ons op om de vele mogelijkheden te bespreken via info@deskulp.nl of 085 – 0160630.

Wil je meer over Stichting De Skulp weten? Hier vind je onze Beleidsvisie 2021-2023.

Bestuur

  • Froukje Nijholt, voorzitter
  • Margot van der Leest, secretaris
  • Jos Danes, penningmeester
  • Jeltsje van der Schaar, algemeen bestuurslid
  • Hilda de Haan, communicatie

onze ambassadeurs

Bij De Skulp zijn we ontzettend blij dat een aantal mensen zich inzetten als onze Ambassadeur.

Deze vrijwilligersfunctie houdt in dat deze personen zich inzetten om bekendheid te geven aan de activiteiten van onze stichting in Friesland. Ook ondersteunen ze onze activiteiten met kennis en kunde vanuit hun functie of betrokkenheid.

Met een grotere bekendheid en door het creëren van een breed draagvlak voor ons centrum willen we zoveel mogelijk inwoners in Friesland proberen te bereiken, die zelf leven of betrokken zijn bij kanker.

Ambassadeurs

  • Rian Terveer
  • Bennie Reitsma
  • Irona Groeneveld
  • Hermanna Kuiper
  • Grytsje Bouma

De skulp

Skulp betekent slakkenhuis in het Fries.

Het slakkenhuis herbergt een prachtige symboliek. Het is een natuurlijke behuizing om in terug te trekken in de woelige tijden van ziek zijn, maar ook in de herstelfase.

De vorm van het slakkenhuis is een perfecte spiraal die staat voor ontmoeten, loslaten, opnieuw balans vinden in het leven.  

Door kanker stellen mensen zichzelf vaak zingevingsvragen en ervaren daardoor een gevoel van verdieping in hun leven. De slak doet denken aan vertraging. De ziekte en behandeling dwingen vaak tot een vertraging van het levensritme vanwege pijn of gebrek aan energie. Maar het stemt ook  tot nadenken over wat nu werkelijk belangrijk is in het leven.

Wees welkom bij De Skulp, in welke fase van de spiraal je je ook bevindt.  

Loop eens binnen tijdens het SkulpCafé of bezoek een activiteit of laat je verwennen door ontspannings massage. 

En “kruip uit je skulp” als het moment daar is.

samenwerking

Verbinding is het kernwoord voor Stichting De Skulp. Wij willen als organisatie in verbinding staan met organisaties en bedrijven in onze provincie en op landelijk niveau.

Als schakel in de keten wordt proactief de samenwerking gezocht met Het Behouden Huys, huisartsen en ziekenhuizen in Friesland, paramedici, complementaire zorg, patiëntenverenigingen, Zorgbelang Fryslân en het Palliatief Netwerk.

Voor een goede basis is er contact met zorgverzekeraars, provincie en de gemeenten. Wij geloven in het versterken van elkaar door uitwisselen van kennis en informatie met andere contra/inloophuizen en de brancheorganisatie IPSO.

Stichting De Skulp is lid van de Vereniging IPSO inloophuizen. IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten in Nederland.

IPSO is er om inloophuizen te versterken, zodat deze – ieder op hun eigen wijze – alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden zorg en ondersteuning kunnen bieden.

Vanaf de oprichting van Stichting De Skulp stelt Zorgbelang Fryslân ruimte beschikbaar voor onze activiteiten. 

Activiteiten zoals het wekelijkse SkulpCafé, ruimte voor de gesprekken met de psycholoog van Het Behouden Huys en de massages die regelmatig gegeven worden door het Netwerk Massage bij Kanker.

Het Behouden Huys is een psycho-oncologisch centrum dat professionele begeleiding bij kanker aanbiedt. 

Door de samenwerking met De Skulp is het mogelijk om een gesprek te hebben met een psycholoog op de vrijdag op de locatie waar tevens het SkulpCafé Heerenveen wordt georganiseerd.

Het Behouden Huys helpt mensen om de regie van hun leven te (her)nemen en antwoorden te vinden op vragen waarmee ze door de kanker worden geconfronteerd.

In samenwerking met Netwerk Massage bij Kanker worden er maandelijks op de vrijdag in Heerenveen massages aangeboden.

Deze massages zijn afgestemd op mensen met kanker en worden in samenspraak met het individu gegeven.

Kijk bij onze activiteiten voor meer informatie.