Centrum voor leven met en na kanker

over ons

In 2018 hoorden 4643 mensen in Friesland, dat zij kanker hebben. Als jou dat overkomt, kun je terecht bij een ziekenhuis in de regio voor een medische behandeling. De diagnose kanker verandert veel in het leven van jou en je naasten. Alles wat vanzelfsprekend leek, is plotseling onzeker.

Gelukkig genezen er steeds meer mensen van kanker. Helaas is het vaak lastig om de draad weer op te pakken, als de behandeling achter de rug is. En als genezing niet meer mogelijk is, breekt een nieuwe fase aan waarin afscheid en afronding van het leven centraal staan.

Op 4 februari 2016 heeft De Skulp Friesland voor het eerst haar deuren geopend in Heerenveen aan de Thialfweg 43 en is sinds december 2017 te vinden in het gebouw aan de K. R. Poststraat 70-72 in Heerenveen

 Zo is er sinds september 2019 een vestiging van De Skulp te vinden in Drachten, namelijk aan het Kiryat Onoplein 85a en in 2021 zijn de vestigingen in Sneek en Leeuwarden een feit. Zie voor adressen en openingstijden onder het contact per vestiging.

IPSO & KWF

Over IPSO

Wij zijn een IPSO centrum. Dat betekent dat ons Centrum voor leven met en na kanker is aangesloten bij brancheorganisatie IPSO.

 • IPSO staat voor Instellingen Psychosociale Oncologie
 • Verdeeld over Nederland zijn er op 81 locaties Centra voor leven met en na kanker
 • Er werken ruim 4500 bevlogen vrijwilligers in de IPSO centra

Via IPSO krijgt ons centrum:

 • Toegang tot diverse trainings-en scholingsprogramma’s
 • Toegang tot de IPSO Academie
 • AVG-proof registratie van al onze relaties in de IPSO.community
 • Belangenbehartiging
 • Versterking van samenwerking tussen de Centra voor leven met en na kanker
 • Deelname aan het Kwaliteitsprogramma

Over KWF

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. De gevolgen zijn vaak overweldigend. Als je het zelf hebt. Maar ook als je iemand kent met de ziekte. Voor al die miljoenen mensen maken we al ruim 71 jaar het verschil.

We zetten ons in voor initiatieven die mensen verder helpen. Dat betekent niet alleen kanker bestrijden, maar we maken ons ook hard voor een beter leven met de ziekte. Of je nu kanker wilt voorkomen, net de diagnose hebt gehad, midden in de behandeling zit, of je afvraagt hoe het verder gaat. We zorgen voor initiatieven die mensen ondersteunen, zoals Centra voor leven met en na kanker en het platform kanker.nl. En we werken aan leven veranderend onderzoek waar patiënten snel wat aan hebben. Dat doen we gelukkig samen met duizenden anderen die zich inzetten voor het goede doel dat ons allemaal aangaat.

Per november heeft De Skulp Friesland 2 coördinatoren, te weten (links) Annie Adema en (rechts) Anneke Jonker

Dankzij de subsidie van Stichting De Friesland en het Oranjefonds kan De Skulp stappen maken om het project Positieve Gezondheid in te zetten.

Hiermee willen we in de toekomst verzekerd zijn van een vaste plek in het oncologisch zorgpad . Onze informele zorg, waar wij onder vallen, kan een goede aanvulling zijn op de reguliere zorg.

 

Meer weten over De Skulp of Positieve gezondheid, bel of mail Annie Adema 06 307 636 42 (annie.adema@deskulp.nl) of bel of mail Anneke Jonker 06 512 131 89 (anneke.jonker@deskulp.nl

 

De Skulp Friesland wil naast een warm welkom en veilige prettige plek, vooral ondersteuning bieden aan iedereen in Fryslân, die te maken krijgt met kanker. 

Ook partners, kinderen, vrienden, mantelzorgers en nabestaanden zijn van harte welkom bij onze activiteiten.

De gastvrouwen/-mannen van De Skulp doen dit door, naast het bieden van een luisterend oor,  het organiseren van activiteiten en themabijeenkomsten en een wekelijkse vrije inloop voor mensen met deze levensbedreigende ziekte en hun naasten. 

Een overzicht van de activiteiten, die door de vrijwilligers van De Skulp worden georganiseerd is te vinden onder Activiteiten.

het team

Stichting De Skulp Friesland bestaat uit vele enthousiaste vrijwilligers, die zich via diverse functies inzetten door hun tijd en/of expertise te doneren. 

Onze vrijwilligers zetten zich in als gastvrouw om onze activiteiten te organiseren. 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten. Wil jij iets betekenen voor mensen die geraakt zijn door kanker? En denk jij dat je met jouw kennis en ervaring iets kunt bijdragen? Neem dan contact met ons op om de vele mogelijkheden te bespreken via info@deskulp.nl of 085 – 0160630.

Wil je meer over Stichting De Skulp weten? Hier vind je onze Beleidsvisie 2021-2023.

Bestuur

 • Froukje Nijholt, voorzitter
 • Margot van der Leest, secretaris
 • Jos Danes, penningmeester
 • Jeltsje van der Schaar, algemeen bestuurslid
 • Hilda de Haan, communicatie

Bestuursleden

Onze bestuursleden stellen zich graag aan je voor. 

Froukje Nijholt - Voorzitter

Nadat ik als hoofdredacteur nieuws- en weekbladen NDC mediagroep in 2019 met pensioen ging, kwam het voorzitterschap van De Skulp Friesland op mijn pad. Een functie waar ik eerst toch even een paar maanden over heb nagedacht en uiteindelijk ja tegen heb gezegd. Mijn weken zijn al jaren flink gevuld met werkzaamheden voor Stichting Studentenprojecten Nepal (Initiatiefnemer in 2000 en secretaris sinds de oprichting) en daarnaast ook nog bestuurslid van de Vrouwenkamer Heerenveen.

Geen moment heb ik spijt gehad van de dag in november 2019 waarop ik de voorzittershamer overnam van mijn voorganger.  Ik realiseerde me dat ik naast mijn activiteiten voor Nepal ook in Friesland op sociaal maatschappelijk gebied best nog een steentje kan bijdragen. Ik hou van mensen, van bouwen en van verbinden en de rol als voorzitter van De Skulp Friesland past daarom heel goed bij mij.  Een kwestie van de agenda goed plannen met voldoende ruimte voor mijn eigen sociale leven met familie en vrienden (getrouwd, 2 kinderen en 2 kleinkinderen) , mijn dagelijkse wandelingen, koken, lezen en nog veel meer.  Kortom in balans blijven.

 

Ik heb enorm veel waardering voor de wijze waarop we met elkaar – bestuur en vrijwilligers – invulling geven aan het werk van De Skulp Friesland. Samen werken we aan het verbeteren van  de kwaliteit van het leven met en na kanker voor onze gasten, hun naasten en ook hun nabestaanden. Ook de komende jaren is aandacht voor psychosociale nood belangrijk. De prognose voor 2030 is dat het aantal mensen dat geraakt wordt door kanker van 800.000 zal toenemen tot ruim 1 miljoen. Bouwen aan De Skulp Friesland is daarom inspirerend. Samen maken we het verschil.

Margot van der Leest - Secretaris

Ik ben Margot van der Leest, woonachtig in Heerenveen, samen met echtgenoot Herman. We hebben een zoon en een dochter, die beiden al vele jaren de deur uit zijn. Door onze dochter zijn wij grootouders geworden van 2 jongetjes van 7 jaar en 4 maanden.

Nadat ik 27 jaar bij Slachtofferhulp heb gewerkt, eerst als vrijwilliger en de laatste (bijna) 25 jaar als secretaresse van de regiodirecteur in Groningen, Friesland en Drenthe, kwam helaas de tijd om het betaalde leven gedag te zeggen.

Omdat ik niet alleen lezend, tuinierend, sportend en als oppas-oma mijn pensioenjaren wil uitzitten, heb ik -toen mij dat gevraagd werd- dankbaar de functie van secretaris bij De Skulp aanvaard. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij Kringloopwinkel Dorcas en -in de winter- coördinator dopingcontrole bij de ‘grote’ schaatswedstrijden in Thialf.

Jos Danes - Penningmeester

Ik ben Jos Danes, opgegroeid op De Tynje, nu woonachtig in Heerenveen, samen met mijn twee dochters Zara en Tess en mijn vrouw Leonie wonen we erg aangenaam in Skoatterwald .

Net de 40 gepasseerd en dus nog volop in het werkende leven. Na flink wat jaren bij Accon-Avm gewerkt te hebben heb ik een 4,5 jaar bij A.P. van den Berg in Heerenveen als financieel manager gewerkt. In de zomer van 2019 de stoute schoenen aan getrokken en ben ik een eigen advies & administratiekantoor met de naam CijferMeester Heerenveen begonnen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik begin 2020 gevraagd ben om als penningmeester aan de slag te gaan bij De Skulp. En heel eerlijk gezegd kende ik De Skulp toen nog niet, maar na een briefing van Froukje Nijholt en Jeltsje van der Schaar was mij 1) het belang duidelijk én 2) was ik snel lid van het bestuur. Per de het voorjaar van 2022 zal ik mijn focus leggen op het opzetten van een fondsenwervingsteam voor De Skulp.

 

Daarnaast ben ik bestuurslid bij Stifting Iepenloft De Tynje en verder probeer ik in de resterende vrije tijd te mountainbiken of te fitnessen en uiteraard leuke dingen te doen met gezin en vrienden.

Hilda de Haan - Communicatie

Ik ben Hilda de Haan, woonachtig in De Wilgen, samen met mijn man Peter. Onze dochter Elisa studeert en woont in Groningen.

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als directeur|bestuurder van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Drachten, verzekeringsmaatschappij de Laatste Eer en accommodatie Slingehof.

Mijn achtergrond is altijd communicatie/marketing geweest, vandaar dat ik vanuit die hoedanigheid ook ben aangesloten als bestuurslid van De Skulp.

Zoals velen van ons hebben we in onze omgeving dierbaren die te maken hebben met kanker. Ik wilde daarom naast mijn werk graag inzetten als bestuurslid van De Skulp, omdat ik in de regio op deze wijze iets kan betekenen voor dit bijzondere werk wat wij als De Skulp met alle vrijwilligers neerzetten.

Anne Feenstra - 2e Penningmeester

Ik ben Anne Feenstra. Ik woon met mijn vrouw in Gorredijk. Daarvoor hebben wij 36 jaar in Tijnje gewoond. Onze 3 zonen zijn allemaal de deur uit. Inmiddels hebben wij wel 4 prachtige kleindochters.

 Per 1 september 2022 neem ik de taak van penningmeester van Jos gedeeltelijk over. Ik zal de dagelijkse rekeningen afwikkelen, terwijl Jos zich meer met sponsering en het binnen halen van gelden zal bezighouden.

 Na de MEAO in 1977 ben ik  begonnen als assistent accountant en later de overstap naar de zorgverzekeraar te Leeuwarden gemaakt. Daar heb ik verschillende functies gehad. Aangezien mijn werk in 2020 is verhuisd naar Leusden (bij Amersfoort)  heb ik afscheid genomen van de zorgverzekeraar. In 2021 heb ik meegeholpen om administratie van een zorginstelling op te bouwen.

Naast de bestuurstaak van De Skulp doe ik nog meer vrijwilligerswerk. 

Jeltsje van der Schaar - Algemeen Bestuurslid

Mijn naam is Jeltsje van der Schaar.

Ik ben geboren in Jubbega 3de sluis, getrouwd en moeder van drie kinderen en zes kleinkinderen

Als zelfstandige ondernemer houd ik mij bezig met de administraties van verschillende bedrijven.

Ook ben ik raadslid van de gemeente Heerenveen voor Heerenveen Lokaal.

Daarnaast wandel en fiets ik graag, en doe op sportief gebied zo veel als ik kan.

 

Voor De Skulp ben ik algemeen bestuurslid, manusje van alles zeg ik maar.

onze ambassadeurs

Bij De Skulp zijn we ontzettend blij dat een aantal mensen zich inzetten als onze Ambassadeur.

Deze vrijwilligersfunctie houdt in dat deze personen zich inzetten om bekendheid te geven aan de activiteiten van onze stichting in Friesland. Ook ondersteunen ze onze activiteiten met kennis en kunde vanuit hun functie of betrokkenheid.

Met een grotere bekendheid en door het creëren van een breed draagvlak voor ons centrum willen we zoveel mogelijk inwoners in Friesland proberen te bereiken, die zelf leven of betrokken zijn bij kanker.

Ambassadeurs

 • Rian Terveer
 • Bennie Reitsma
 • Irona Groeneveld
 • Hermanna Kuiper
 • Grytsje Bouma
 • Jouke de Vries
 • Hiltje de Graaf

De skulp

Skulp betekent slakkenhuis in het Fries.

Het slakkenhuis herbergt een prachtige symboliek. Het is een natuurlijke behuizing om in terug te trekken in de woelige tijden van ziek zijn, maar ook in de herstelfase.

De vorm van het slakkenhuis is een perfecte spiraal die staat voor ontmoeten, loslaten, opnieuw balans vinden in het leven.  

Door kanker stellen mensen zichzelf vaak zingevingsvragen en ervaren daardoor een gevoel van verdieping in hun leven. De slak doet denken aan vertraging. De ziekte en behandeling dwingen vaak tot een vertraging van het levensritme vanwege pijn of gebrek aan energie. Maar het stemt ook  tot nadenken over wat nu werkelijk belangrijk is in het leven.

Wees welkom bij De Skulp, in welke fase van de spiraal je je ook bevindt.  

Loop eens binnen tijdens de wekelijkse vrije inloop van een van onze centra of bezoek een activiteit of laat je verwennen door ontspanningsmassage. 

En “kruip uit je skulp” als het moment daar is.

samenwerking

Verbinding is het kernwoord voor Stichting De Skulp. Wij willen als organisatie in verbinding staan met organisaties en bedrijven in onze provincie en op landelijk niveau.

Als schakel in de keten wordt proactief de samenwerking gezocht met Het Behouden Huys, huisartsen en ziekenhuizen in Friesland, paramedici, complementaire zorg, patiëntenverenigingen, Zorgbelang Fryslân en het Palliatief Netwerk.

Voor een goede basis is er contact met zorgverzekeraars, provincie en de gemeenten. Wij geloven in het versterken van elkaar door uitwisselen van kennis en informatie met andere contra/inloophuizen en de brancheorganisatie IPSO.

Stichting De Skulp is lid van de Vereniging IPSO inloophuizen. IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten in Nederland.

IPSO is er om inloophuizen te versterken, zodat deze – ieder op hun eigen wijze – alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden zorg en ondersteuning kunnen bieden.

Vanaf de oprichting van Stichting De Skulp stelt Zorgbelang Fryslân ruimte beschikbaar voor onze activiteiten. 

Activiteiten zoals het wekelijkse SkulpCafé, ruimte voor de gesprekken met de psycholoog van Het Behouden Huys en de massages die regelmatig gegeven worden door het Netwerk Massage bij Kanker.

Het Behouden Huys is een psycho-oncologisch centrum dat professionele begeleiding bij kanker aanbiedt. 

Door de samenwerking met De Skulp is het mogelijk om een gesprek te hebben met een psycholoog op de vrijdag op de locatie waar tevens het SkulpCafé Heerenveen wordt georganiseerd.

Het Behouden Huys helpt mensen om de regie van hun leven te (her)nemen en antwoorden te vinden op vragen waarmee ze door de kanker worden geconfronteerd.

In samenwerking met Netwerk Massage bij Kanker worden er maandelijks op de vrijdag in Heerenveen massages aangeboden.

Deze massages zijn afgestemd op mensen met kanker en worden in samenspraak met het individu gegeven.

Kijk bij onze activiteiten voor meer informatie.