Informatie geven op de vrijwilligersmarkt Drachten

In woonzorgcentrum De Warrenhove in Drachten vond maandag 10 oktober j.l. een vrijwilligersmarkt plaats. De gastvrouwen van De Skulp Drachten waren er aanwezig. Bij ruim 20 stands kon men kennismaken met diverse maatschappelijke organisaties. Tijdens deze middag werden er contacten gelegd tussen de verschillende betrokkenen; folders uitgewisseld en met belangstellenden gesprekken gevoerd in de hoop […]

Extra donatie van WIK

Bezoek van WIK op donderdag 4 augustus. In het voorjaar heeft WIK een wandeltocht georganiseerd voor het goede doel. Opbrengst € 2300,-kwam ten goede aan De Skulp Drachten. Daarvoor wordt een verwendag georganiseerd. Tot grote verrassing, hebben zij na verrekening van alle kosten, nogmaals een donatie gedaan van € 500,-. Dit bedrag biedt extra mogelijkheden […]

Actie Insectenhotel groot succes

Afgelopen maandag hebben wij 37 insectenhotels gemaakt en gevuld. De actie is mede mogelijk gemaakt Handelsonderneming Bosma uit Drachtster Compagnie. Dank voor Jan Adema, die al heel wat voorbereidingen had gedaan door alvast 10 hotels te maken. Dank voor alle vrijwilligers van De Skulp en gasten die dit met elkaar voor elkander hebben gekregen. Dank […]

Vrouwenmomenten van start in De Skulp Drachten

Vrouwenmomenten is van start Het was eerst even wennen en een paar katten uit de boom kijken……maar zodra de thee in het glas dampt en de eerste indrukken achter ons liggen, begint dat waar we het voor doen: praten over datgene dat je diep van binnen bezighoudt als het om je kanker gaat. De vrouwen spreken […]