<strong>Help jij kanker.nl op weg naar de komende 10 jaar?</strong>

Het informatieplatform Kanker.nl bestaat 10 jaar. Het thema van hun jubileum is ‘op weg naar andere zorg’. Hiermee kijkt kanker.nl vooral vooruit naar de toekomst. Een toekomst waarin kanker.nl ook graag houvast wil blijven geven aan mensen die te maken krijgen met kanker. Maar ook een toekomst waarin de betaalde zorg onder druk komt te […]

Start jongvolwassenengroep geraakt door kanker

Uitnodiging voor Jongvolwassenen geraakt door kanker Datum: 17 januari 2023 Locatie:  VV Heerenveen Oranje Nassaulaan 21, 8448 MT Heerenveen We zijn blij dat we in januari gaan starten met een jongvolwassenengroep geraakt door kanker. Deze uitbreiding willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hebben burgemeester Van der Zwan van de gemeente Heerenveen bereid […]

Symposium Betere kwaliteit van leven met en na kanker op Wereldkankerdag

Op zaterdag 4 februari 2023 is het Wereldkankerdag. Een dag waarop we ieder jaar stilstaan bij de impact van deze ziekte, waar één op de drie Nederlanders mee te maken krijgt. Dit jaar besteden we in Friesland aandacht aan het thema ‘Betere kwaliteit van leven met en na kanker’. Het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) organiseert […]

Informatie geven op de vrijwilligersmarkt Drachten

In woonzorgcentrum De Warrenhove in Drachten vond maandag 10 oktober j.l. een vrijwilligersmarkt plaats. De gastvrouwen van De Skulp Drachten waren er aanwezig. Bij ruim 20 stands kon men kennismaken met diverse maatschappelijke organisaties. Tijdens deze middag werden er contacten gelegd tussen de verschillende betrokkenen; folders uitgewisseld en met belangstellenden gesprekken gevoerd in de hoop […]

Extra donatie van WIK

Bezoek van WIK op donderdag 4 augustus. In het voorjaar heeft WIK een wandeltocht georganiseerd voor het goede doel. Opbrengst € 2300,-kwam ten goede aan De Skulp Drachten. Daarvoor wordt een verwendag georganiseerd. Tot grote verrassing, hebben zij na verrekening van alle kosten, nogmaals een donatie gedaan van € 500,-. Dit bedrag biedt extra mogelijkheden […]