Onze Leeuwarden stellen zich graag aan je voor.

Darmkanker van onderzoek tot behandeling

Maandag 4 maart 18.30-21.00 uur auditorium MCL

Programma

Inloop met koffie en thee

Opening

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Door Marco Oudkerk Pool, MDL-arts

Potje Pathologie
Door Judith Nieken, klinisch patholoog

Prehabilitatie
Door Mirjam Overeem, bachelor oncologie verpleegkundige,
en Oda Prins, verpleegkundig specialist gastro-enterologie

Endoscopische behandeling bij darmkanker
Door Fia Voogd, MDL-arts

Immuuntherapie bij het (colo)rectaalcarcinoom
Door Jouri Douma, internist-oncoloog

Radiotherapeutische behandeling darmkanker
Door Vera Oppedijk, radiotherapeut-oncoloog

Chirurgische behandeling darmkanker
Door Sietze Koopal, chirurg

Afsluiting en eind

Het Oncologisch Netwerk Friesland vraagt in maart aandacht voor darmkanker met activiteiten in de Friese ziekenhuizen

Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Ieder jaar wordt bij twaalfduizend mensen de diagnose darmkanker gesteld en ieder jaar komen 4500 mensen te overlijden aan de gevolgen van deze ziekte. Om de bewustwording bij mensen te vergroten en ze ook te wijzen op het herkennen en het voorkomen van darmkanker, organiseert het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) in samenwerking met de vier Friese ziekenhuizen en de Skulp in maart meerdere activiteiten.

Darmkankermaand maart

Maart staat wereldwijd in het teken van darmkanker. Daarom wordt er in alle vier Friese ziekenhuizen (Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe, Tjongerschans en Antonius) veel aandacht besteed aan de ziekte. Elke week vindt er in één van de vier ziekenhuizen en in de vier vestigingen van De Skulp een activiteit plaats.

Symposium in het MCL

Op maandagavond 4 maart wordt er in het MCL een symposium over darmkanker georganiseerd. Hierin worden onder andere lezingen gegeven over alles wat met darmkanker te maken heeft. Denk aan het belang van het Bevolkingsonderzoek en het herkennen en voorkomen van darmkanker. Tevens wordt aandacht besteed aan prehabilitatie en er wordt uitgelegd hoe tumoren endoscopisch verwijderd worden bij patiënten. Het symposium duurt van 19.00 tot 21.00 uur en is gratis toegankelijk, al is het wel nodig voor geïnteresseerden om zich voor het symposium aan te melden via de website van De Skulp: www.deskulp.nl.

Opblaasbare darm in Tjongerschans

In de eigen centrale hal van het ziekenhuis plaatst Tjongerschans van 1 tot en met 5 maart een grote opblaasbare darm, waar mensen doorheen kunnen lopen en zien hoe darmpoliepen en andere darmafwijkingen eruit zien. Ook is er informatie over het belang van een gezonde leefstijl ter bevordering van een goede stoelgang.

Aan tafel met verschillende zorgverleners in Nij Smellinghe

Ga in Nij Smellinghe met zorgverleners in gesprek over de gevolgen van een behandeling aan darmkanker. Op maandag 18 maart van 18.30 tot 21.00 uur is er de mogelijkheid om je te laten informeren, vragen te stellen en in gesprek te gaan met zorgverleners en lotgenoten. Onder andere een diëtist, fysiotherapeut en stoma/continentieverpleegkundige zijn aanwezig. De Skulp is ook aanwezig met een stand vol informatie. In verband met een beperkt aantal plekken is het nodig voor geïnteresseerden om zich aan te melden.

Informatiemarkt in Antonius

De darmkankermaand wordt op 27 maart afgesloten met een informatiemarkt in de centrale hal van Antonius. In vijf verschillende stands kunt u het gesprek aangaan met ERAS verpleegkundigen (hoe fitter iemand een operatie ingaat, hoe sneller iemand herstelt), Stomaverpleegkundigen, Scopieverpleegkundigen, de Verpleegkundige Specialisten Oncologie en een vertegenwoordiger van de Darmkanker-app. De informatiemarkt start om 10 uur in de ochtend, duurt tot 16.00 uur en is vrij toegankelijk.

Alle evenementen zijn gratis te bezoeken voor geïnteresseerden.

Wat is het ONF?

Het Oncologisch Netwerk Friesland is een samenwerkingsverband van alle Friese ziekenhuizen, Pathologie Friesland en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF). Friesland biedt uitstekende zorg op het gebied van kanker. Dit maakt dat de patiënten kunnen rekenen op zorg volgens de laatste stand van de wetenschap. Samenwerking binnen de Friese regio is daarbij van groot belang. Hiervoor is in 2018 het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) opgericht. Een sterk regionaal netwerk met korte lijnen, gerichte verwijzing en de focus op de patiënt draagt in hoge mate bij aan het leveren van de juiste zorg op het juiste moment.

KWF investeert 16 miljoen in Centra voor leven met kanker.

Ook De Skulp centra in Heerenveen, Drachten, Sneek en Drachten ontvangt extra ondersteuning

Psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun naasten een boost geven, dat is het doel van een nieuwe miljoeneninvestering die KWF tot en met 2025 gaat doen. KWF investeert dit bedrag om de zorg in de IPSO-centra te professionaliseren en de 81 locaties beter vindbaar te maken. xxxx (naam centrum) is een van deze centra en biedt op een laagdrempelige manier psychosociale ondersteuning door o.a. lotgenotencontact, een luisterend oor of begeleiding en behoeftegerichte activiteiten.

Johan van de Gronden, directeur KWF: “Tijdens de behandeling is de zorg vooral gericht op het behandelen van de ziekte. Terwijl patiënten tijdens, maar ook na de behandeling veel moeite hebben om hun leven weer op te pakken. Voor die mensen zijn de Centra voor leven met en na kanker het vangnet. Met deze financiering ontlasten we de reguliere zorg en kunnen we écht bijdragen aan een beter leven voor kankerpatiënten en hun naasten.”

KWF financiering

Met de KWF financiering van 16 miljoen euro kan elk IPSO-centrum een betaalde kracht aannemen en wordt de brancheorganisatie IPSO ondersteund. Beiden om de zorg te coördineren, fondsen te werven voor de activiteiten én om meer bekendheid aan de centra te geven. Zowel onder (ex-)kankerpatiënten als onder hun zorgverleners. Zodat meer mensen deze laagdrempelige, waardevolle zorg en ondersteuning kunnen vinden.

Impact Centra voor leven met en na kanker

Op dit moment leven er meer dan 800.000 mensen met of na kanker. De verwachting is dat dit er in 2030 1,4 miljoen zijn. Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties (NFK) blijkt dat 85% van deze mensen zorgen of angst ervaart en dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Een IPSO-centrum biedt onder andere bij deze klachten ondersteuning en 84% van de bezoekers ervaren een verbetering van de kwaliteit van leven. Zo geeft men aan dat zij zich door een bezoek beter kunnen ontspannen en zich minder alleen voelen staan. (Sinzer/KWF Effectonderzoek, december 2018)

Reshma, ex-patiënt: “Het centrum biedt een stukje nazorg waar het ziekenhuis geen tijd voor heeft, maar die je wel ontzettend hard nodig hebt. Gedurende en na het proces is het namelijk heel fijn als er een veilige haven is waar je terecht kunt. In het centrum vond ik zowel expertise als persoonlijke aandacht.”

Ook zorgverleners zien de toegevoegde waarde van de IPSO-centra blijkt uit onderzoek. Bijna de helft van de ondervraagde zorgverleners verwacht dat een bezoek aan een centrum tot minder zorg van een huisarts of geestelijke gezondheidszorg leidt. Toch blijkt dat slechts 10% van de zorgverleners de ondersteuning van de IPSO-centra met hun patiënten bespreekt. (IPSO Onderzoek, december 2021).

Over de IPSO-centra
De Centra voor leven met en na kanker bieden (ex)kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden informele psychosociale zorg en ondersteuning. Op een laagdrempelige manier (welkom zonder afspraak of verwijzing) bieden de ruim 4500 gedreven en getrainde vrijwilligers lotgenotencontact, cursussen & workshops, voorlichting & informatie, therapeutische begeleiding, gespreksgroepen en evenementen. Met 81 locaties die actief zijn onder de koepel van brancheorganisatie IPSO is er voor vrijwel iedereen dicht bij huis een centrum te vinden. Ga voor meer informatie naar www.ipso.nl