Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet regelt privacy van jouw (persoonlijke) gegevens. In deze wet staat een speciaal artikel over toestemming. 

Stichting De Skulp centrum voor leven met kanker volgt hierin de lead van IPSO – Instellingen Psychosociale Oncologie. Zij zijn de overkoepelende branche organisatie van erkende inloophuizen in Nederland, waarbij De Skulp is aangesloten. IPSO heeft voor alle IPSO-inloophuizen spelregels opgesteld. Met deze spelregels kan een gast erop vertrouwen dat er veilig wordt omgegaan met de persoonsgegevens.

Voor meer informatie kun je terecht op www.ipso.nl.

Via de website van de Skulp worden, middels het donatieformulier, privacygevoelige gegevens verzameld. De Skulp hecht grote waarde aan de zorgvuldige verwerking en beveiliging van deze informatie en zet dan ook in dit privacystatement uiteen hoe en waarom de persoonsgegevens worden verwerkt. 

Donatieformulier

Via het donatieformulier worden persoonsgegevens verzameld. Het doel van het donatieformulier is om de gegevens van jou als donateur te registreren, zodat wij inzicht hebben in het aantal donateurs dat wij hebben, op welke manieren er gedoneerd wordt en hoeveel er wordt gedoneerd. Deze gegevens analyseren wij.

De via het donatieformulier verkregen persoonsgegevens worden op geen enkele manier overgedragen aan derden.

AVG

Op alle activiteiten van de Skulp is het Nederlands recht, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. De Skulp wil, met oog op deze wetgeving, bevestigen dat bij de Skulp geregistreerde personen ten alle tijden het recht hebben om over hen geregistreerde informatie in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. 

Aanvullende informatie

Mocht er naar aanleiding van dit statement nog aanvullende informatie nodig zijn, dan kan je een email richten aan info@deskulp.nl. Wij staan u graag te woord.