Het SkulpCafé Sneek is gevestigd in het gebouw van  wijkcentrum De Schuttersheuvel

SkulpCafé
Harmen Sytstrastraat 8a,
8602 TM Sneek
Tel. 085-0160 630
Email: sneek@deskulp.nl

Vrije inloop openingstijden:
Woensdag 13.30 tot 15.00 uur.